Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Jenis Layanan

Jenis Layanan

PTSP PENGADILAN NEGERI SAUMLAKIKELAS II

1. Kepaniteraan Pidana :

 • Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
 • Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
 • Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 • Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 • Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 • Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 • Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberiman izin besuk.
 • Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.

2. Kepaniteraan Perdata :

 • Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan, Perlawanan/ Bantahan.
 • Menerima Pendaftaran Verzet atas Putusan Verstek.
 • Menerima Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama.
 • Menerima Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
 • Menerima Permohonan dan Pengembalian Turunan Putusan.
 • Menerima Pendaftaran Permohonan Eksekusi.
 • Menerima Pendaftaran Permohonan Konsinyasi.
 • Menerima Permohonan Pengembalian Uang Hasil Eksekusi dan Uang Konsinyasi.
 • Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
 • Menerima Permohonan Pendaftaran Keberatan Putusan Arbitrase, KPPU, dan BPSK.
  Permohonan:
 • Menerima permohonan Perwalian/Izin Menjual/Menjaminkan/Pembagian Harta.
 • Menerima permohonan Ganti Nama/Penambahan Nama/Pengurangan Nama.
 • Menerima permohonan Perbaikan Akta Kelahiran.
 • Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
 • Menerima permohonan Pengesahan Kematian Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
 • Menerima permohonan Keadaan Ketidakhadiran/Afwezigheid Verklaring.
 • Menerima permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak/Adopsi.

3. Kepaniteraan Hukum :

 • Menerima permohonan Perwalian.
 • Menerima permohonan Pengesahan Nama
 • Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
 • Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 • Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 • Permohonan legalisasi surat.
 • Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 • Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

4. Bagian Umum, melayani :

 • Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.